Bokrecensioner

Bokrecensioner

Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor

Edelfeldt, Inger. Optimal, 2009

Edelfeldt Inger: Hur jag lärde mig älska mina värsta känslorInger Edelfeldt är en produktiv författare som skrivit böcker i olika genrer; för vuxna, ungdomar och bilderböcker. Hon har dessutom arbetat som illustratör och serietecknerska. Men det här är inte skönlitteratur utan en mycket personlig skildring av hur hon genom åren försökt att hitta ett sätt att hantera sin livssituation. Hon skildrar möten med många olika terapier och gemenskaper – från psykoterapeutiska samtal till frigörande dans.

Som utgångspunkt i sina funderingar tar hon exempel från sin egen uppväxt, en barndom som var instängd och där det var förbjudet att visa känslor. Men känslorna fanns där förstås och i vuxen ålder har hon försökt att förstå sina egna reaktioner och titta på sina ”värsta” känslor som t.ex. ilska, skam, förakt, rädsla, sorg, övergivenhet.

Det är först när hon kommer i kontakt med Zen Coachning – ett sätt att förhålla sig till tillvaron som bygger på acceptans, avslappning och närvaro – som hon förstår att hon har hittat rätt. Här finns den hjälp hon letat efter i sin strävan att hitta de autentiska behoven som finns bakom känslorna. Det som är sympatiskt i hennes framställning ät att hon är ödmjuk i sin beskrivning av olika terapiformer och inser att varje människa måste hitta den hjälp som passar henne/honom bäst.

Allra mest gripande är att få ta del av hennes bilder från barndomen, de innehåller stor smärta och ger förståelse för varför de ”värsta” känslorna kan finnas inom oss.

The mindful way through depression: freeing yourself from chronic unhappiness

Mark Williams, Jon Kabat-Zinn, John Teasdale, Guilford, 2007

Den här boken är verkligen bra att läsa om man dalar ner i depressioner; den är bra att ha i nuet under en depression men även när man är helt frisk. Du lär dig mer om Mindfulness, medveten närvaro, även via CD:n som följer med boken! Den har korta guidade meditationer som hjälper dig att förankras i nuet, så gott det går. Ibland är det stört omöjligt, jag vet. Boken är verkligen bra!

Flickan i flaskan

Sundqvist, Christel.  Schildt, 2009

Sundqvist, Christel: Flickan i flaskan”Små barnfötter vet precis hur snarkningarna skulle låta för att man tryggt ska kunna tassa ner, smyga bakom Pappa Kungen, sträcka sig efter flaskan i hörnet. Hälla ut det mesta av det som finns kvar och fylla på med vatten.” Så beskriver den lilla flickan hur hon försöker få sin alkoholiserade far att dricka mindre i finlandssvenska författaren Christel Sundqvists starka debutroman ”Flickan i flaskan”.

Trots flickans villkorslösa kärlek till fadern och hennes desperata försök att hindra honom från att ta till flaskan fortsätter han (förstås) på den inslagna självdestruktiva och alkoholbemängda vägen.

Den tuffa uppväxten sätter sina spår, men det är först i vuxen ålder sammanbrottet kommer i form av en utmattningsdepression. Christel Sundqvist har skrivit en lättläst, intresseväckande bok om alkoholism, medberoende och utbrändhet. Språket pendlar mellan det vackert poetiska och det vardagligt, lättillgängliga. Romanen hade dock vunnit på en språkligt jämnare ton och ett mer direkt tilltal. Dessutom anser jag att Sundqvist förlorar i autencitet när hon skriver om flickan i tredje person istället för i jagform. En annan svaghet är bristen på förklarande detaljer och levandegörande miljö- och personbeskrivningar.

Bultar som ett bläckfiskhjärta

Nalin, Kira. Söderström, 2009

Nalin, Kira: Bultar som ett bläckfiskhjärtaHan hallucinerar, lider av vanföreställningar och drömmer bloddrypande mardrömmar.

Han har det inte lätt femtonåriga Martin. Inte blir det bättre av att han inte har några kompisar eller att han växer upp med en ensamstående, på många sätt olämplig mamma, och två stökiga storebröder.

Martin har två förtrogna: sin dagbok och sin franska bulldog Pontus.

”Världen snurrar på som Sverigebåtarnas maskinrum, det är inte meningen att man ska ifrågasätta men säg det till Krullhåret som tänker och tänker tills hans stackars hjärna överhettas och det stiger vaxgul rök ur öronen”, skriver han målande i dagboken mellan sina maratonsittningar framför MTV och sitt närmast hysteriska fejande då han städar alla tre våningarna i radhuset så att man kan spegla sig kastrullerna. Med ”Bultar som ett bläckfiskhjärta” har finskättade Kira Nalin skrivit en inkännande, mycket stark debutroman. Bildspråket är fantasieggande och suggestivt.

Martins huvud i kuratorns famn är en jordglob som stryks över nordpolen ”så att alla missförstådda isbjörnar ryter av njutning.” Nalin behärskar dagboksformen till fullo och blir aldrig platt eller övertydlig. Jag rekommenderar denna bok varmt.

Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande

Gunilla Hallerstedt (red.) Daidalos, 2009

Diagnosens makt om kunskap, pengar och lidandeDen psykiska ohälsan har fullständigt exploderat under senare år. Samtidigt har antalet nya diagnoser blivit allt fler. Men är det alltid positivt att få en diagnos? Det är en av de frågor som besvaras i faktaboken ”Diagnosens makt”. I fokus står den människosyn som kommit att prägla psykiatrin genom åren. Författarna, forskare och vårdpersonal, är bland annat kritiska till det ökande intresset för individuella orsaker till störande och antisocialt beteende.

Tendensen att försöka förklara ett oönskat uppförande utifrån neuropsykiatrin, med diagnoser som DAMP, ADHD, CD, Asperger och andra ”autism-spektrumstöriningar”. Istället för att också söka kulturella, psykologiska och sociologiska förklaringar till den skenande ohälsan.

”Diagnosens makt” är en intressant och tankeväckande bok, men den hade vunnit på ett enklare, mer lättillgängligt språk. Nu är den skriven på knastertorr, akademikersvenska – något som gör att den knappast kommer att nå bortom universitetens kurslitteraturlistor.

Den nakna skammen: Grund för depression eller väg till ömsesidighet

Beck-Friis, Johan. Natur & Kultur, 2009

Beck-Friis, Johan: Den nakna skammenUnder senare år har det kommit många böcker som behandlar skam ur olika aspekter. Vad innebär det egentligen att känna skam och är det alltid fråga om negativa känslor? Johan Beck-Friis, psykiater och psykoanalytiker, belyser skammens komplicerade och komplexa väsen – som bevarare av goda sociala relationer och som psykiskt förlamande kraft.

Han skriver mycket om det ofta förbisedda sambandet mellan depression och svåra skamkänslor. Under sitt arbete med boken har han funnit att skam åtminstone kan utvecklas i två olika riktningar: den kan gömmas och låsas in, i till exempel en depression, eller den kan leda till en ömsesidighet med omvärlden.

Utgångspunkten för honom är insikten att skam spelar en större roll i uppkomsten och utvecklingen av en depression än han tidigare varit medveten om. I sina funderingar utgår han från en lång rad av patientberättelser och fascinerande konstnärsöden.

Skammen kan bokstavligen driva någon i döden men också vara en kraft som förlöser sorg och föder något gott – om man vågar erkänna och hantera den. Kunskapsrik läsning som delvis vänder upp och ner på skambegreppet.

Gå i kras. Leva med bipolär sjukdom

Schelander, Veronica. Libris, 2009

Schelander, Veronica: Gå i kras. Leva med bipolär sjukdomVeronica Schelander, född 1976, går in i en svår psykos i samband med en livskris. Hon kastas mellan hopp och förtvivlan medan hon söker efter hjälp hos läkare, terapeuter och mediciner. Efter den första förvirringen kommer perioder av mani som i sin tur följs av depressioner. Till slut får hon diagnosen ”bipolär, affektiv sjukdom”.

Hon skriver personligt och närgånget om sin kamp, om år av tårar och nattsvart sorg och hur hon hittar sin tro på livet och framtiden igen. Det är en mödosam väg kantad av existentiella pendlingar mellan tvivel och hopp. Hennes kristna tro och församlingsgemenskapen både försvagar och stärker henne.

Genom medicinsk och terapeutisk hjälp byggt upp sin identitet; för henne har hennes starka gudstro haft en avgörande betydelse.

Att nudda vid botten. En personlig berättelse om depression

Brampton, Sally. Bonnier Fakta, 2009

Brampton, Sally: Att nudda vid bottenSally Brampton lever ett framgångsrikt liv i Londons medievärld, hon bor i ett vackert hus med prunkande trädgård, hon har man, ett litet barn och många vänner. Men hon tappar stegvis intresset för allt hon älskar och hon saknar mening med sitt liv.

Hon hamnar i en djup depression och i en tillvaro som präglas av förtvivlan, ensamhet, alkoholmissbruk och upprepade självmordsförsök. Här är hennes egen berättelse om hur hon lever med sin depression under fyra långa år.

Korta perioder av återhämtning följs av än svårare sjukdomsperioder. Självutlämnande och detaljerat skriver hon det många känner skam och förnedring inför. Genom att låta andra dela upplevelserna, som i delvis beskrivs med befriande humor och självironi, bidrar hon med att slå hål på många myter och fördomar.

Allt vi här drömma om

Erik Wijk

Erik Wijk: Allt vi här drömma omVem var han, den rike särlingen som valt att isolera sig i en enslig stuga utan el eller telefon djupt inne i skogen?

Det försöker mannens son, debattören och författaren Erik Wijk, ta reda på i boken ”Allt vi här drömma om”. I sin iver att förstå pappan och förklara hans bisarra beteende ägnar sig Wijk åt rena gissningslekarna, vilket gör att han förlorar i trovärdighet.

Hans ordrika utvikningar om sina anfäder ända tillbaka till 1800-talet känns också ointressanta. Det blir mest en uppräkning av namn och levnadsöden som det är svårt för läsaren att hålla reda på och beröras av. Trots romanens uppenbara brister är den förvånansvärt spännande och mot slutet förvandlas den till en riktig bladvändare.

”Den dagen min dotter blev galen”

Michael Greenberg. Översatt av Torun Lidfeldt Bager

Michael Greenberg: Den dagen min dotter blev galen”Den femte juli 1996 blev min dotter galen. Hon var femton år gammal och hennes sammanbrott blev en vändpunkt i livet för oss båda.” Så börjar den amerikanska journalisten och författaren Michael Greenbergs gripande skildring av sin älskade dotter Sallys insjuknande i psykos.

Det är en stark berättelse om den maktlöshet och djupa sorg en förälder kan känna när hans barn drabbas av psykisk sjukdom. ”Den dagen min dotter blev galen” är skriven på en avskalad, lättillgänglig prosa och är så spännande att man gärna sträckläser den.

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva

Ann Heberlein

Ann Heberlein: Jag vill inte dö jag vill bara inte levaDet är en modig, tänkvärd och träffsäker bok hon har skrivit om sin bipolära sjukdom, teologie doktor Ann Heberlein. Hon beskriver målande hur hon kastas mellan hypomanins ”världskrig i hjärnan” och depressionens ”svarta, bottenlösa, där allt blir som en dimma”.

På lättillgänglig, bitvis skimrande poetisk och ibland uppsluppet tragikomisk prosa redogör hon för hur hon tacklar sin sjukdom. Självmordstankarna är centrala i skildringen. Paradoxen att hon samtidigt kan vara så kompetent och så gränslöst förtvivlad likaså.

Intressant är också att hon för en filosofisk diskussion, med citat av stora tänkare, om rätten att begå självmord.

En given väg

Patricia Tudor Sandahl

Patricia Tudor: Sandahl En given väg”Att följa sin kallelse är att vara trogen sin egen melodi, rensa bort de falska tonerna, bli samstämmig med sig själv, till sin egen och andras glädje. Det handlar om att bli den man ämnar vara”. I sin bok ”En given väg” manar psykologen och filosofie doktorn i pedagogik Patricia Tudor-Sandahl oss att lyssna inåt.

Hon menar att vår inre röst ger oss vägledning och hjälper oss att hitta meningen med livet. Tudor-Sandahl delar i denna lättlästa men tänkvärda bok med sig av sin klokskap. ”En given väg” är den perfekta läsupplevelsen för alla oss som behöver goda råd inför den fortsatta livsresan.

Bron blev inte slutet

Solveig Johansson

Bron blev inte slutetTiteln på denna bok syftar på att en djup depression efter flera månader förde författaren upp på Västerbron. Hon tänkte hoppa för att göra slut på sin plågsamma tillvaro. Polisen kom till hennes räddning, och sedan följde tre år och lika många sjukhusvistelser för psykiatrisk vård.

”Boken ”Bron blev inte slutet” sträcklästes på kort tid, för den var svår att slita sig ifrån. Boken är fascinerande – om man nu får använda ett sådant ord i denna genre – samt välskriven och lättläst med både seriositet och ”glimten i ögat”. Och lite sarkasmer här och var. Efter varje avsnitt undrar man med spänning ”vad ska nu följa härnäst”.

Boken utgör ett värdefullt inlägg i den pågående psyksjukdebatten från en som verkligen ”vet vad hon skriver om” och som upplevt en del positivt, men mycket negativt från sin sjuk- och behandlingstid. Förtjänar att spridas i stort antal till såväl andra drabbade och anhöriga som inom vården och dess beslutsfattare – samt gärna till företag och allmänheten – och därmed ge ökad förståelse och acceptans för sjukdomen ”bipolärt syndrom”.

Boken finns nu också som talbok på folkbiblioteken för dyslektiker och synskadade.

Nätverkskontrakt

Laila Gentzel

NätverkskontraktHär återger författaren hur hon hämtat sig från sina psykiska besvär med hjälp av anhöriga och vänner i samarbete med sjukvården. Boken handlar om detta ”nätverksarbete” och har exempel på hur man kan stödja en psykiskt sjuk i återhämtning.

Ett nätverkskontrakt är en överenskommelse mellan dig, dina närstående och vårdpersonal. Där kan du/ni skriva ner vem som har ansvar för vad; hur du ska ta hand om dig själv för att förebygga ohälsa, vad dina närstående ska göra om de märker att ditt hälsotillstånd håller på att försämras, vilka behandlingar och vilket bemötande som passar dig bäst i en vårdsituation och så vidare. Nätverkskontrakt har hittills använts av personer som riskerar att få maniska skov, men bör även kunna fungera vid exempelvis återkommande depressioner. Om du vill veta mer så kan du läsa Laila Gentzels bok Nätverkskontrakt – ett verktyg för återhämtning.

Boken finns nu också på engelska.

Balansgång – om depressioner och manier

Balansgång – om depressioner och manierBoken har fått mycket uppskattning. Den varvar sjukdomsbilder med fakta och läses av patienter, anhöriga och vårdpersonal.

”Bokens berättelser är väl valda och skildrar såväl hypomanins sötma som depressionens svartsyn och manins grandiosa vansinne.

Här och där interfolierar informativa avsnitt om etiologi, behandling, den psykiatriska vårdens organisation och anhörigas situation. Boken är skriven på ett lättillgängligt och begripligt språk, som inte kräver några förkunskaper.”

 

About the author

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *