Om oss

Föreningen balans vill nå deprimerade och manodepressiva personer och erbjuda ett kamratstöd inom föreningens ram, vi vill inbjuda till samvaro av olika slag inom föreningen.

Vi vill informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bland annat genom att ge våra synpunkter och önskemål när det gäller vården.

Vi vill informera närstående om möjligheten att delta i vår förenings arbete, och erbjuda stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen balans arbetar också för att närstående i en betydligt högre grad ska ha en möjlighet att delta i vårdprocessen.

Vi vill verka för en ökad kunskap i samhället när det gäller depression och manodepressiva problem, för att därmed minska oförståelsen, rädslan och avståndstagandet.

Eftersom vi är en intresseförening för deprimerade och manodepressiva, är den som har fått diagnosen unipolär eller bipolär depression självklar som medlem i föreningen. Men även den som är närstående till en drabbad är välkommen, liksom vårdpersonal.