Sjukdomarna depression

Information om sjukdomarna

Symptom

Notera att flera av symptomen måste föreligga för att vara diagnosgrundande.

Diagnos

En patient som får diagnosen klinisk depression har haft minst fem av följande symptom oavbrutet under en tvåveckorsperiod:

 • är nedstämd eller ledsen
 • har tappat intresset för flertalet aktiviteter
 • kan inte glädjas
 • har störd sömn
 • har förlorat eller fått ökad aptit alternativt minskat eller ökat kraftigt i vikt
 • känner sig extremt trött
 • har minskad förmåga att tänka, koncentrera sig och fatta beslut
 • sköter vardagssysslor långsamt och trögt eller är rastlös/kan inte sitta still
 • känner sig värdelös och hyser obefogade skuldkänslor

Mani - Normal - Depression

Mani – Normal – Depression

En patient med diagnosen mani har haft minst fem av följande symptom under två veckor:

 • förhöjd sinnesstämning, eufori, överdriven optimism
 • minskat behov av sömn utan att känna sig trött
 • storslagna fantasier och stegrad självkänsla
 • irritation, aggressivitet
 • ökad fysisk och mental aktivitet, rastlöshet
 • snabbare tal, tankeflykt, impulsivitet
 • dåligt omdöme, lättpåverkad
 • lättsinne, slösaktighet
 • i svåra fall hallucinationer

Dystymi kan sägas vara en mildare form av depression, men är ett mer okänt begrepp.

Dystymi lider man av om man känt nedstämdhet under större delen av dagen under minst två år. Personen ska inte ha känt sig bra under dessa år längre än högst en månad åt gången.

Sjukdomarna diagnos

Minst två kriterier

Utöver nedstämdheten vi nyss nämnde ska minst två av följande kriterier vara uppfyllda:

 • Minskad aptit eller ökat födointag
 • Sömnlöshet eller omvänt att man sover mer än normalt
 • Brist på energi eller svaghetskänsla
 • Nedvärderar sig själv
 • Koncentrationssvårigheter eller obeslutsamhet
 • Känslor av hopplöshet
 • Mer än en 5% viktnedgång eller viktuppgång
 • Inslag av rastlöshet eller ”tröghet”
 • Självmordstankar eller självmordsförsök.

En person som lider av dystymi kan också under kortare perioder gå in i en djupare nedstämdhet och uppfyller då kraven för depression.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *